Skip to content

اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه مسکن سمنان معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه مسکن سمنان ، جلسه هیئت‌ مدیره شرکت توسعه مسکن سمنان  با حضور  جناب آقای مهندس «حسن اکبرلو» مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، به همراه جناب آقای مهندس «محمد حسین زند فانی» دیگر عضو هیئت مدیره ، جناب آقای «قاسم عابدی دوکی»  دبیر هیئت مدیره  و جناب آقای «علی ابراهیمی مطلق بویینی» عضو سابق هیئت مدیره  در روز (پنج شنبه 9 اذر 1402 ) در دفتر این شرکت برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای مهندس اکبرلو مدیریت عامل با تقدیر از زحمات ارزشمند جناب آقای ابراهیمی مطلق، تغییرات در ترکیب مدیریتی را امری بدیهی در شرکت‌ها دانست و برای ایشان آرزوی موفقیت نمود. وی در ادامه حکم جناب آقای «قاسم عابدی دوکی» را از طرف جناب آقای مهندس «حسن قلی نواز هریس»  مدیرعامل سازمان توسعه مسکن ایران به عنوان عضویت در هئیت مدیره شرکت توسعه مسکن سمنان به ایشان تقدیم نمود. 
 

لازم بذکر است حکم جناب آقایان مهندس حسن اکبرلو و محمد حسین زند فانی نیز جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت توسعه مسکن سمنان تمدید گردید . بدین ترتیب جناب آقای مهندس حسن اکبرلو به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، جناب آقای مهندس محمد حسین زند فانی زند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جناب آقای قاسم عابدی دوکی به عضو هیئت مدیره برای دو سال منصوب گردیدند.