فرم درخواست همکاری

اطلاعات پرسنلی
۱ : نام *
  • ظرفیت : ۵۰ کاراکتر
۲ : نام خانوادگی *
  • ظرفیت : ۵۰ کاراکتر
۳ : نام پدر *
  • ظرفیت : ۵۰ کاراکتر
۴ : کد ملی *
  • ظرفیت : ۱۰ کاراکتر
  • کاراکترهای مجاز : اعداد

نمونه : 12-06-1366 

۵ : تاریخ تولد *
  • ظرفیت : ۵۰ کاراکتر
  • کاراکترهای ویژه : -/۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
  • کاراکترهای مجاز : اعداد
۶ : تصویر پرسنلی *
  • حداکثر ظرفیت : ۵۰۰ کیلو بایت
  • پسوندهای مجاز : jpg, jpeg, png, bmp, tif, rar
۷ : وضعیت تاهل *

۸ : شماره تماس *
  • ظرفیت : ۵۰ کاراکتر
  • کاراکترهای ویژه : -
  • کاراکترهای مجاز : اعداد
۹ : شماره موبایل *
  • ظرفیت : ۵۰ کاراکتر
  • کاراکترهای ویژه : -
  • کاراکترهای مجاز : اعداد
۱۰ : آدرس محل سکونت *
  • ظرفیت : ۲۰۰ کاراکتر
۱۱ : سوابق شغلی *
  • ظرفیت : ۱۰۰۰ کاراکتر
۱۲ : رزومه
  • حداکثر ظرفیت : ۱۰۰۰۰ کیلو بایت
  • پسوندهای مجاز : jpg, jpeg, png, bmp, tif, rar
پاکسازی